Még mielőtt elkezdenétek olvasni a cikket, felhívom mindenki figyelmét, hogy csak akkor álljon neki, amennyiben mind a hat Fűrész filmet látta, mivel a karakter megértéséhez SPOILERekre van szükség.

Sokatoknak szemlátomást furcsa lehet, hogy külön cikket szenteltem Mark Hoffman karakterének. Azért tartottam fontosnak mindezt, mivel az internethálón nézelődve sokan elítélendőnek tartják a figura puszta létezését is, hiszen szemben áll az első trilógiában felvázolt Jigsaw filozófiának és a kiépített mesteri esszenciának. Ezzel együtt is a figura, illetve a ráépítő második trilógia darabjait is kevésbé népszerű fogadtatás övezi, mint annak idején az első három Fűrészt, elvégre rengetegen egy legyintéssel szimpla darabolós mozinak könyvelik el a második örökös és áldozatai krónikáját. Vizsgáljuk meg, vajon mégis mi az oka annak, amiért annyian állnak hozzá ellenszenvvel az úgynevezett Hoffman-éra iránt!

Kész tény, miszerint megvan a különbség a két trilógia között: Míg az aduász főgonoszra és proletárjára, azon belül kettejük billenő egyensúlyára és alanyaik életviteli hatására épül, addig a második a rendőrség soraiban rejtőző mészárosra koncentrál, amely valójában szemben áll John Kramer felépített életművével szemben, kiforgatva annak élet iránt ragaszkodó mitológiáját.

Ahogy a hatodik részben Jigsaw elmondta: “Élvezed, ahogy a brutalitás a józan ész határait átlépi?”-mintegy tudatos kritikával illette a negyedik és ötödik rész intrikus üzelmeit. Elvégre szemmel láthatóan megnőttek az elhalálozó alanyok száma, akik nem többek puszta áldozatoknál, de mindez tudatosan történik, mellyel a készítők kockázatot vállaltak. A harmadik résztől elkezdődött puszta öldöklések azok, melyeket a Kirakós gyilkos univerzuma készül eltörölni, dicsőítve a nagybetűs ÉLETET, szépségeit, lehetőségeit, ajándékát, mégha elrettentő eszközeit is, a csapdákat figyelembe vesszük, amik azt a célt szolgálják, hogy a ma embere elrémüljön bűneitől. A Fűrész világ fintora, hogy a közellenség-ki e módszerekkel akarja az emberiségbe az élet iránti szeretetet ébreszteni-pozitív figura (bár ízlések és pofonok), addig a törvény embere-kiforgatva mestere filozófiáit-egy gyilkos, aki csakis és kizárólag saját céljait tartja szem előtt, ezzel megfosztva magát attól az áldozat hozataltól, amit Jigsaw magán gyakorolt önostorozás gyanánt-mely végül egészen megváltó haláláig vezetett Jeff kezei által.

Visszakanyarodva boncasztalunkon levő személyünkhöz és történetéhez: Mark Hoffman nyomozó karaktere egy az egyben Jigsaw másának tökéletes ellentéte, mindketten a Jing és a Jang, a Jó és a Gonosz megtestesítői. Emberünk az utóbbi kategóriába tartozva egyszerre ironikus, sunyi és kétarcú árnyék, aki nyomás alatt áll. Élettörténetét jól ismerjük, mely elvezetett karakterének mély eltorzulásához: Miután az egyetlen családját jelképező Angelica Acombot kivégezte párja, Seth Baxter és egy joghézagnak köszönhetően 5 év után szabadult, Hoffmanban összeomlott az igazságszolgáltatásba vetett hite. “A Bosszú más személlyé tehet, olyan lénnyé, amit el sem mernél képzelni”-Jigsaw ezzel illette őt később, mellyel azt az üzenetet tolmácsolta felé és a nézők felé, hogyha egy ember elveszti szerettét és csalódik a világban és abban a rendszerben, aminek az életét szentelte, személyisége átdeformálódik.

Hoffman az alkoholhoz nyúlt, önmagát sanyargatva húga halála végett, ám miután a figyelem középpontjába kerültek a Kirakós gyilkosságok, meglátta bennük a lehetőséget, hogy Sethen kielégítse bosszúszomját: korábban szerzett mérnöki tudását felhasználva hosszú és kínkeserves hónapokon át végül megépítette a Jigsaw alapjaiból táplálkozó csapdát, amelybe taszítva Seth-t elégtételt vett. A rendőrség Jigsaw-nak ítélte az áldozat halálát, míg Hoffman némiképp próbált köddé válni, mialatt paranoia lett úrrá rajta. Rettegett, hogy valaki megláthatta őt és a nyomában van, és volt is, a mester magával hurcolta őt szentélyébe.

Hoffman székbe szíjazva farkasszemet nézett egy puska torkolatával, jelezvén, hogy a törvény visszacsap kegyetlen tettéért. Jigsaw ezalatt vizsgálta Hoffmant, tanácsokat adott neki, kioktatta, mintha csak egy diáknak adna leckéket saját tanaiból. Hoffman karaktere a táptalaja Jigsaw azon törekvéseinek, hogy munkássága fennmaradjon, hisz Hoffman titkon elismerte a sorozatgyilkos ámokfutásának céljait, Seth kivégzésével pedig indokot arra, hogy átadja munkásságának örökségét halálának bekövetkezte után.

Hoffman sakkba került, tudta, hogyha megpróbálja megölni újdonsült tanárát, akkor nyilvánosságra kerülhet a gyilkosság, ezért átadta magát Jigsaw világának. Ugyanakkor csakis azért tanult el tőle mindent, hogy mesterét a saját fegyverével ölje meg, az-az a manipulációval, miközben elsajátította a játékok minden mozzanatát és az alanyok reakcióiból való döntési helyzetekben levő sors meghatározó cselekedeteit a bekövetkezendő végzet felé: “Ha tisztában vagyok az emberi elme gondolkodás módjával, akkor semmit nem bízok a véletlenre”. E mondatban rejlik a széria történetének karakter orientált lényege, amennyiben egy alany befolyással van saját és mások életére-még a legapróbb mozdulatra is, és ezt Hoffman jól tudta.

Amanda feltűnésével Hoffman tervébe hiba csúszott, hiszen az új örökös kiszámíthatatlan és veszélyes, aki riválisként tekintett rá, ezért kihasználva a Jigsawtól tanultakat befolyásolta Amanda cselekedeteit, egyszerű alanyként bánt vele, hogy Jigsaw végső próbáján elérje célját: sötét titkával zsarolta a lányt, hogy végezze ki a doktornőt, ezzel elérve, hogy annak vendettára éhes férje halálos ítéletet mondjon Amanda és Jigsaw felett.

És itt bezárólag az olvasó már képben lehet a bizonytalan és árnyalt figura személyiségével és indítékaival. Oka van annak, hogy figurája a későbbi filmekben szándékosan súlytalan, elvégre lelke is üres, egyetlen szándéka eltűnni. Mindezt pedig úgy, hogy a Jigsawtól hátrahagyott két utolsó játékot befejezze. Azonban most itt lehet a pont, hogy az olvasó vakargatja a fejét: Ha Hoffman valóban elakar tűnni, akkor mégis miért vezényelte le az ötödik/hatodik rész játékát? Ennek megvan az oka.

Mivel Hoffman felel az öt ember tettéért, mellyel előidézte a második rész játékának színterének leégetését-az FBI megtalálta volna a hozzávezető szálat, ezért a rá gyanakvó Strahmra kente mindannyiuk halálát-mint ahogyan korábban Jigsaw-ra is.

William Easten próbája sem kevésbé bonyolultabb indokok alapján valósult meg a jóvoltából. Miután Strahm meghalt és megszerezte épen maradt kezét-hogy azt felhasználva a további gyilkosságokban erősítse a gyanút-Jill a ráhagyott ládának köszönhetően a nyomára akadt. Mivel Hoffman számára kockázatos volt a nő megölése, ezért bevonta őt is, elhitetve Jillel, hogy ő a méltó örökös, aki innentől kezdve befejezi John Kramer munkáját. Az FBI Hoffman nyomára bukkant, és kétarcú játékot játszottak vele a halottnak hitt Perez ügynökkel, aki már korábban felfedezte, hogy az Eric Matthews eltűnése után a Kirakós ügyet átvevő Mark Hoffman sáros az egész eddigi gyilkosságsorozatban. Seth Baxter gyilkosságának hangfelvételeiből pedig szembesítették a nyomozót-aki pánik helyzetben kivégzett mindenkit maga körül és Strahm ujjlenyomatát otthagyva elégette a holttesteket.

Hoffman figurája itt egy hatalmas nyomás alatt álló szimpla sorozatgyilkossá silányodott, ami itt Bezárja A Kört. A hatodik filmre tett szlogen pontosan Mark Hoffman eddigi intrikus és véres uralkodásának tesz eleget, mert pontosan itt szakad félbe a nyomozó ismert életútja, hogy a végén elkezdődjön a Jigsaw által hátrahagyott legutolsó próba: áruló örökösének játéka.

A harmadik résztől elkezdődött esztelen öldöklések célja mindvégig ez volt, hogy a néző átértékelje a Hoffman figura tetteinek súlyát és a negyedik rész boncolás jeleneténél hallott magnókazetta lényegét: “Ott vagy még nyomozó? Ha igen, akkor te maradtál utolsónak, méltóvá válva, hogy tanúja légy, hogy ér véget ez az egész. Meglehet, hogy ott is sikerrel jársz, ahol mások elbuktak. Azt hitted, neked nem kell átmenned a próbán? A szavamat adtam, hogy a munkásságom nem fog véget érni. Bár még mindig úgy érezheted, hogy ura vagy a helyzetnek. Biztos vagyok benne, hogy a felvétel alapján úgy érzed, mindennek vége, de még köztetek vagyok. Tényleg azt hitted vége csak azért, mert meghaltam? Nincs vége, a Játék Csak Most Kezdődik!”

Jigsaw rájött Hoffman szándékaira, ám hagyta, hogy halála bekövetkezzen, hogy elvarrja saját életének szálát Jeff, Lynn és Amanda próbáján. Ezt bizonyítja, hogy könyörgött Amandának, hogy ne ölje meg a doktornőt.

Mindez egy ördögi kör, melyben három ember áll: Jigsaw, Amanda és Hoffman. Hármójuk átfogó élettörténetén keresztül folyik a Fűrész, mely az én szememben azért is lett oly kiemelkedő, mert a sorozat erősen karakterfüggő, ami azért olyan bonyolult, mert maga az élet is olyan: bonyolult, sosem egyszerű. Ennek központja pedig irományom tárgya, Mark Hoffman. Kétségtelen, hogy ő a legösszetettebb személy, más szóval élve ő a Fűrész világ árulója, a valódi gonosz, ami ellen Jigsaw is küzdött. Jigsaw az életével fizetett azért a bűnért is, hogy Hoffmanból szörnyet alkotott, amely egy reálisan kitekert Frankeinstein vonulatot vezetett végig. Hoffman sosem volt olyan lelki társ és “gyermek”, mint Amanda, ő a lázadó diák, aki átértelmezte mestere életfilozófikus univerzumát, aki elfelejtett ember lenni, és gyilkossá lett.

A hatodik rész végén rákerült Medvecsapda a rá visszavágó mitológia és brutalitás elemével próbálja játékának kiinduló pontján emberré visszaformálni azzal, hogy a fiatal játékmester kísérleti alannyá vált. Mégha felszínes feltételezésnek is hangzik, hogy a lényeg itt az önmagában levő kártevés volt a cél, de a magyarázat mégis kézenfekvő. Ő felel rengeteg ember haláláért, akik olyan csapdába kerültek, ahonnan nincs szabadulás és ez Seth Baxter felé kanyarodik vissza. A Medvecsapdához nincs kulcs, nincs szabadulási mód, az önsanyargatás és önpusztítás, amivel a lelkében harcolt idáig, most fizikai valójában kell megtestesítenie. Kezét széttörve leszaggatta magáról a csapdát és félig szétszakított szájjal a fájdalom vált urává, mintegy ébresztőként hatva rá.

Innentől kezdődik a hetedik rész, amely teljes karakterét fogja venni úgy gorcső alá, mint ahogy én próbáltam meg ebben a cikkben. Mark Hoffman keresztül fog menni Jigsaw utolsó pulgatóriumában, ahol a megtisztulás (és felelősségre vonás) vár rá, vagy a halál, amibe másokat taszított.

És a felfedezés, miszerint a Kirakós Triumvirátusnak van egy negyedik tagja, aki végigvezeti Hoffman-t a fájdalom útján a megváltás felé-de ez már egy másik történet lesz.

Írta: Flint Sullivan

Utoljára frissítve: 2019.07.19.